تلاوت

آیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعال

سوره : غافر

آیه: 1-3

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 139 times, 1 visits today)