تلاوت

آیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعال

سوره : غافر

آیه: 1-3

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 100 times, 1 visits today)