تلاوت

آیه 60-64 سوه فرقان استاد متولی عبدالعال

سوره : فرقان

آیه: 60-64

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)