تلاوت

آیه 20-21 سوره حشر استاد متولی عبدالعال

سوره : حشر

آیه: 20-21

استاد : متولی عبدالعال

مقام : حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 119 times, 1 visits today)