تلاوت

آیه 1-9 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال

سوره : حاقه

آیه: 1-9

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 66 times, 1 visits today)