تلاوت

آیه 1-9 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال

سوره : حاقه

آیه: 1-9

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 93 times, 1 visits today)