تلاوت

آیه 73 سوره زمر استاد متولی عبدالعال

سوره : زمر

آیه: 73

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 62 times, 1 visits today)