تلاوت

آیه 19 سوره حاقه استاد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه : 19

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 46 times, 1 visits today)