تلاوت

آیه 190-191 سوره آل عمران استاد محمود رمضان

سوره : آل عمران

آیه: 190-191

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 45 times, 1 visits today)