تلاوت

آیه 45-46 سوره آل عمران استاد محمود رمضان

سوره : آل عمران

آیه: 45-46

استاد : محمود رمضان

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 42 times, 1 visits today)