تلاوت

آیه 11 سوره اسرا استاد محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 11

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 40 times, 1 visits today)