تلاوت

آیه 73 سوره بقره استاد محمد رفعت

سوره : بقره

آیه: 73

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * رست)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)