تلاوت

آیه 13-14 سوره اسرا استاد محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 13-14

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)