تلاوت

آیه 9-12 سوره اسرا استاد محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 9-12

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 36 times, 1 visits today)