تلاوت

آیه 9-12 سوره اسرا استاد محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 9-12

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 1 times, 1 visits today)