تلاوت

آیه 18-19 سوره قیامه استاد نقشبندی

سوره: قیامه

آیه: 18-19

استاد: نقشبندی

مقام: چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 28 times, 1 visits today)