تلاوت

آیه 18-19 سوره قیامه استاد نقشبندی

سوره: قیامه

آیه: 18-19

استاد: نقشبندی

مقام: چهارگاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 117 times, 1 visits today)