تلاوت

آیه 23-25 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : احزاب

آیه: 23-25

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (ترکیب صبا و بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 88 times, 1 visits today)