تلاوت

آیه 78 سوره نسا استاد محمد رفعت

سوره : نساء

آیه: 78

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 73 times, 1 visits today)