تلاوت

آیه 78 سوره نسا استاد محمد رفعت

سوره : نساء

آیه: 78

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)