تلاوت

آیه 7-18 سوره یوسف استاد سید سعید

سوره : یوسف

آیه: 7-18

استاد : سید سعید

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 196 times, 1 visits today)