تلاوت

آیه 30-31 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 30-31

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 96 times, 1 visits today)