تلاوت

آیه 19 سوره حاقه استاد حامدشاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه : 19

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 6 times, 1 visits today)