تلاوت

آیه 142-145 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 142-145

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 47 times, 1 visits today)