تلاوت

آیه 142-145 سوره آل عمران استاد محمد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 142-145

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)