تلاوت

آیه 9 سوره اسرا استاد شعبان صیاد

سوره : اسراء

آیه: 9

استاد : شعبان صیاد

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 65 times, 1 visits today)