تلاوت

آیه 41 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 41

استاد : شعبان صیاد

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 77 times, 1 visits today)