تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد عبدالباسط

سوره : ق

آیه: 6-7

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : حجاز

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 164 times, 1 visits today)