تلاوت

آیه 14-15 سوره فاطر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: اسراء

آیه: 14-15

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 91 times, 1 visits today)