تلاوت

آیه 56-63 سوره حج استاد شعبان صیاد

سوره : حج

آیه: 56-63

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 26 times, 1 visits today)