تلاوت

آیه 56-63 سوره حج استاد شعبان صیاد

سوره : حج

آیه: 56-63

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)