تلاوت

آیه 96-97 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : آل عمران

آیه : 96-97

استاد : محمود شحات

مقام : رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)