تلاوت

آیه 25-35 سوره طه استاد احمد شبیب

سوره : طه

آیه: 25-35

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 157 times, 1 visits today)