تلاوت

آیه 9-10 سوره فاطر استاد شبیب

سوره : غافر

آیه: 14-16

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : چهارگاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)