تلاوت

آیه 9-10 سوره فاطر استاد شبیب

سوره : غافر

آیه: 14-16

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : چهارگاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 81 times, 1 visits today)