تلاوت

آیه 157-159 سوره آل عمران استاد شبیب

سوره : آل عمران

آیه: 157-159

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 76 times, 1 visits today)