تلاوت

آیه 107-109 سوره کهف استاد احمد شبیب

سوره : کهف

آیه: 107-109

استاد : محمد احمد شبیب

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 47 times, 1 visits today)