تلاوت

آیه 3-19 سوره تکویر استاد شحات

سوره : تکویر

آیه: 3-19

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 533 times, 1 visits today)