تلاوت

آیه 115-117 سوره طه استاد سعید مسلم

سوره : طه

آیه: 115-117

استاد : سعید مسلم

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 112 times, 1 visits today)