تلاوت

آیه 8-14 سوره طه استاد شحات انور

سوره : طه

آیه: 8-14

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 52 times, 1 visits today)