تلاوت

آیه 63-65 سوره یوسف استاد شحات

سوره : یوسف

آیه: 63-65

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 32 times, 1 visits today)