تلاوت

آیه 63-65 سوره یوسف استاد شحات

سوره : یوسف

آیه: 63-65

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 45 times, 1 visits today)