تلاوت

آیه 63-67 سوره یوسف استاد شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 63-67

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 68 times, 1 visits today)