تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات

سوره : زمر

آیه: 73-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(حجاز * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)