تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات

سوره : زمر

آیه: 73-75

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(حجاز * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 46 times, 1 visits today)