تلاوت

آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بلد

آیه: 8-20

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام :مرکب خوانی(ترکیب عجم و صبا * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)