تلاوت

آیه 1-5 سوره زلزال استاد شحات

سوره : زلزال

آیه: 1-5

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 41 times, 1 visits today)