تلاوت

آیه 16-17 سوره یوسف استاد شحات

سوره : یوسف

آیه: 16-17

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 37 times, 1 visits today)