تلاوت

آیه 4-9 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 4-9

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 16 times, 1 visits today)