تلاوت

آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور

سوره : طه

آیه: 10-14

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 177 times, 1 visits today)