تلاوت

آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور

سوره : طه

آیه: 10-14

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)