تلاوت

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد

سوره : ابراهیم

آیه: 23-52

استاد : حامد شاکرنژاد

مکان: شهرستان محلات

مقام : در این تلاوت استاد تمام مقامات اصلی رو به غیر مقام چهارگاه اجرا میکند

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 14,170 times, 21 visits today)