تلاوت

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد

سوره : ابراهیم

آیه: 23-52

استاد : حامد شاکرنژاد

مکان: شهرستان محلات

مقام : در این تلاوت استاد تمام مقامات اصلی رو به غیر مقام چهارگاه اجرا میکند

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 8,049 times, 15 visits today)