تلاوت

آیه 13-35 سوره قیامت استاد حامد شاکرنژاد

سوره : قیامت

آیه: 13-35

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 81 times, 1 visits today)