تلاوت

تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل

سوره : حاقه

آیه : 1_4

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی (رست * سه‌گاه)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
(Visited 91 times, 1 visits today)