تلاوت

تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل

سوره : حاقه

آیه : 1_4

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی (رست * سه‌گاه)

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل
بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل