تلاوت

تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل

سوره : حاقه

آیه : 1_4

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی (رست * سه‌گاه)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 138 times, 1 visits today)