تلاوت

بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل

سوره : نمل

آیه : 88

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی( رست* سه گاه * چهارگاه)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد