تلاوت

بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل

سوره : نمل

آیه : 88

استاد : حمدی زامل

مقام : مرکب‌خوانی( رست* سه گاه * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 65 times, 1 visits today)