تلاوت

تلاوت سوره فتح استاد طنطاوی

سوره : فتح

آیه: 27_28

استاد : محمد عبدالوهاب طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست * بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 28 times, 1 visits today)