تلاوت

مقطعی از سوره رعد از استاد طاروتی

سوره :رعد

آیه: 38-39

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان