تلاوت

تلاوت آیه 4-5 سوره تحریم استاد حصان

سوره : تحریم

آیه : 4-5

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 109 times, 1 visits today)