تلاوت

مقطع سوره آل عمران استاد حامد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 37-39

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 40 times, 1 visits today)