تلاوت

تلاوت سوره طارق استاد طاروطی

سوره :طارق

آیه: 1-8

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 170 times, 2 visits today)