تلاوت

تلاوت سوره طارق استاد طاروطی

سوره :طارق

آیه: 1-8

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد