تلاوت

مقطع سوره احزاب استاد شاکرنژاد

سوره : احزاب

آیه : 66-67

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان